بخش جراحی قلب.

 

 بخش جراحي قلب بيمارستان رضوي از سال 1384 با همكاري جراحان به نام اين عرصه افتتاح شد. بخش جراحي قلب شامل 25 تخت با تجهيزات وامكاناتmonitoring بيماران قبل وبعد از عمل جراحي قلب باز مي باشد.

بيماران پس از ارزيابي اوليه توسط متخصصين گروه قلب در صورت نياز به عمل جراحي به بخش جراحي قلب معرفي و توسط جراحان محترم ويزيت مي شوند.در صورت نياز به جراحي بيمار در اين بخش پذيرش وتوسط پزشكان مقيم در بخش معاينه مي شود. پس از انجام اقدامات لازم جهت عمل (آزمايشات قبل از عمل, CXR, اكو و...) بيمارآماده عمل جراحي در روز بعد مي شود. بيمار پس از عمل جراحي به آي سي يو منتقل شده و به مدت 48 ساعت در آنجا تحت مراقبتهاي ويژه قرار مي گيرد. اين مدت زمان ممكن است بنا به صلاحديد جراح تغيير كند. پس از كنترل وضعيت و قرار گرفتن بيمار در شرايط مساعد طبق دستور جراحان و پزشكان آي سي يو, بيمار به بخش جراحي قلب منتقل مي شود و از اين زمان حدودا پنج روز تحت مراقبت و كنترل قرار مي گيرد و در صورتي كه روند بهبودي به طور طبيعي پيشرفت كند بيمار در روز پنجم, پس از آموزش هاي لازم جهت مراقبتهاي بعد از عمل, مرخص خواهد شد.

در طي اين دوران بيمار درصورت لزوم تحت فيزيوتراپي تنفسي, دستورات غذايي خاص و مشورت هاي مختلف قرار مي گيرد.

 

 

در اين واحد از سال 1384 تاكنون حدودا 4600 بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفته اند. كه از اين تعداد حدود 70% از بيماران, به علت ابتلا به بيماريهاي عروق كرونر, 20% به علت مشكلات دريچه اي و 10% به علت ابتلا به ساير بيماريهاي قلبي, تحت عمل جراحي قرار گرفته اند. بيماران با مشكلات قلبي نادر و با ريسك خطر بالا از شهر ها و كشورهاي مختلف وهمچنين مبتلايان به سندرم مارفان از جمله بيماران اين بخش از بيمارستان بوده اند كه پس از جراحي توسط جراحان مجرب بيمارستان, به موطن خود بازگشته اند.

بیماران دراين بخش برای اعمال جراحی مختلفی آماده میشوند که تعدادی از آنها عبارتند از:

 

 Coronary Artery Bypass Grafting

a- on- pump

b-off- pump

Valvular surgery

Repair

Replacement

Congenital Heart Surgery

Curative

ASD

VSD

AVSD

TOF

TGA

Arterial Switch

Atrial switch

Glenne Op

Fontan OP

Coarctation Repair

Palliative Procedures

Shunts Systemic-Pulmonary

PA Banding

Interposition of Pace Maker

Minimally Invasive Procedure

MIDCAB

Surgery Valvular

Video- Assisted PDA Closure

Congenital Heart Surgery

 

ميزان موربيديتي اعمال جراحي قلب در اين مركز (ميزان عفونت, مشكلات كليوي, مشكلات مربوط به عمل و ...) كمتراز 3% مي باشد كه در مقايسه با آمار مراكز مختلف دنيا از استاندارد خوبي برخوردار است.

 

 

 

اين بخش، فعالیتهای تحقيقاتی و پژوهشی مختلفی نیز انجام داده است که بخشی از آن به شرح زیر است:

-   تهيه بانك اطلاعات كليه بيماران جراحي قلب و رجيستري آنها در سيستم كامپيوتري به عنوان Data base امور تحقيقات و پژوهش

-       همكاري در بخش علمي كنگره بين المللي جراحي قلب و عروق رضوي

-       جمع آوري اطلاعات آماري از سيستم رجيستري جهت ارائه مقاله در كنگره هاي مختلف

-       ستون آموزش سلامت قلب در روزنامه خراسان

-       طرح تدوين فيلم آموزشي براي اطلاع رساني به بيماران

-       گردآوري فيلم ها و مدارك مربوط به بيماران خاص جهت بررسي موارد جالب و با اهميت

-       برگزاري كنفرانس فصلي چند تخصصي

-       طراحي پوسترهاي علمي و آموزشي

-   همكاري با كميته پژوهشي بيمارستان جهت سازماندهي و بررسي طرح هاي تحقيقاتي و كليه امور مربوط به تحقيقات

-       ترجمه فرم هاي آموزشي لازم جهت بيماران و آموزش به آنها

-       ارائه پروپوزال هاي مختلف تحقيقاتي در زمينه جراحي قلب

-       Follow up بيماران جراحي قلب جهت پيگيري عوارض, مشكلات و ...

-       ترجمه مقالات و كتب مختلف مورد نياز

-       تهيه پمفلت هاي آموزشي جهت آموزش به بيماران, قبل و بعد از عمل

-       مشاوره روانشناسي بيماران در موارد خاص

-       تدوين و ويرايش كتاب ""به سوي جراحي قلب"" كه در اختيار بيماران قرار گرفته است.

-       همكاري در تهيه مقالات مختلف جراحان محترم براي ارائه در كنگره هاي مربوطه

-       همكاري با طرح هاي تحقيقاتي خارج اين مركز در زمينه آمارگيري و تهيه نمونه ها

-   در بخش جراحي قلب  بيمارستان رضوي مركز مارفان وجراحي آئورت نيزايجادشده است كه هدف آن اطلاع رساني به مبتلايان به سندرم مارفان مي باشد. اين بيماران اغلب بعلت پارگي آئوت در جواني جان خودرا ازدست مي دهند. برخورد جدي وبه موقع بااين بيماران از مرگ زودرس آنان جلوگيري مي كند. تيم پزشكاني كه در اين مركز فعال می باشند شامل متخصصين قلب، جراح قلب، دندانپزشك متخصص ارتودنسي، متخصص ارتوپدي، متخصص چشم و متخصص روانپزشكي مي باشد.

از ابتداي سال 1388 هم زمان با راه اندازی سيستم رجيستري، آمارهاي متعددي نیز در زمينه هاي مختلف ارائه شده است.

به منظور ايجاد فرصتي مناسب جهت ارائه آخرين تجارب و دستاوردها در زمينه جراحي هر ساله كنگره بين المللي قلب و عروق در بيمارستان رضوي برگزار مي شود.اين كنگره در مقايسه با استاندارد هاي بين المللي از سطح بسيار بالايي برخوردار است و هر ساله پذيراي جمعي از برجسته ترين جراحان ايراني و خارجي از سراسر دنيا مي باشد. در طول زمان برگزاري كنگره و پس از آن اعمال جراحي مختلفي توسط جراحان صاحب نام جهان در بيمارستان انجام مي گيرد.

بخش جراحي قلب بيمارستان رضوي از امكانات و تجهيزات درماني و رفاهي به روز و از لحاظ رعايت اصول بهداشتي از استاندارد بالايي برخوردار است. همچنين پرسنل اين بخش تحت آموزش هاي ماهانه در زمينه هاي مختلف درماني و علمي قرار مي گيرند تا در جريان اطلاعات روز پزشكي دنيا قرارگرفته, همواره از سطح كارايي بالايي برخوردار باشند. همچنين آموزش به بيماران در اين بخش به طور جدي پيگيري مي شود.

ميزان مورتاليتي كل در اين مجموعه حدود 1% است كه در مقايسه با ساير كشورها و با توجه به پرخطر بودن بيماران اين مركز, قابل توجه و ارزشمند ميباشد. 

 

 بخش جراحی قلب.

 

 بخش جراحي قلب بيمارستان رضوي از سال 1384 با همكاري جراحان به نام اين عرصه افتتاح شد. بخش جراحي قلب شامل 25 تخت با تجهيزات وامكاناتmonitoring بيماران قبل وبعد از عمل جراحي قلب باز مي باشد.

بيماران پس از ارزيابي اوليه توسط متخصصين گروه قلب در صورت نياز به عمل جراحي به بخش جراحي قلب معرفي و توسط جراحان محترم ويزيت مي شوند.در صورت نياز به جراحي بيمار در اين بخش پذيرش وتوسط پزشكان مقيم در بخش معاينه مي شود. پس از انجام اقدامات لازم جهت عمل (آزمايشات قبل از عمل, CXR, اكو و...) بيمارآماده عمل جراحي در روز بعد مي شود. بيمار پس از عمل جراحي به آي سي يو منتقل شده و به مدت 48 ساعت در آنجا تحت مراقبتهاي ويژه قرار مي گيرد. اين مدت زمان ممكن است بنا به صلاحديد جراح تغيير كند. پس از كنترل وضعيت و قرار گرفتن بيمار در شرايط مساعد طبق دستور جراحان و پزشكان آي سي يو, بيمار به بخش جراحي قلب منتقل مي شود و از اين زمان حدودا پنج روز تحت مراقبت و كنترل قرار مي گيرد و در صورتي كه روند بهبودي به طور طبيعي پيشرفت كند بيمار در روز پنجم, پس از آموزش هاي لازم جهت مراقبتهاي بعد از عمل, مرخص خواهد شد.

در طي اين دوران بيمار درصورت لزوم تحت فيزيوتراپي تنفسي, دستورات غذايي خاص و مشورت هاي مختلف قرار مي گيرد.

 

 

در اين واحد از سال 1384 تاكنون حدودا 4600 بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفته اند. كه از اين تعداد حدود 70% از بيماران, به علت ابتلا به بيماريهاي عروق كرونر, 20% به علت مشكلات دريچه اي و 10% به علت ابتلا به ساير بيماريهاي قلبي, تحت عمل جراحي قرار گرفته اند. بيماران با مشكلات قلبي نادر و با ريسك خطر بالا از شهر ها و كشورهاي مختلف وهمچنين مبتلايان به سندرم مارفان از جمله بيماران اين بخش از بيمارستان بوده اند كه پس از جراحي توسط جراحان مجرب بيمارستان, به موطن خود بازگشته اند.

بیماران دراين بخش برای اعمال جراحی مختلفی آماده میشوند که تعدادی از آنها عبارتند از:

 

 Coronary Artery Bypass Grafting

a- on- pump

b-off- pump

Valvular surgery

Repair

Replacement

Congenital Heart Surgery

Curative

ASD

VSD

AVSD

TOF

TGA

Arterial Switch

Atrial switch

Glenne Op

Fontan OP

Coarctation Repair

Palliative Procedures

Shunts Systemic-Pulmonary

PA Banding

Interposition of Pace Maker

Minimally Invasive Procedure

MIDCAB

Surgery Valvular

Video- Assisted PDA Closure

Congenital Heart Surgery

 

ميزان موربيديتي اعمال جراحي قلب در اين مركز (ميزان عفونت, مشكلات كليوي, مشكلات مربوط به عمل و ...) كمتراز 3% مي باشد كه در مقايسه با آمار مراكز مختلف دنيا از استاندارد خوبي برخوردار است.

 

 

 

اين بخش، فعالیتهای تحقيقاتی و پژوهشی مختلفی نیز انجام داده است که بخشی از آن به شرح زیر است:

-   تهيه بانك اطلاعات كليه بيماران جراحي قلب و رجيستري آنها در سيستم كامپيوتري به عنوان Data base امور تحقيقات و پژوهش

-       همكاري در بخش علمي كنگره بين المللي جراحي قلب و عروق رضوي

-       جمع آوري اطلاعات آماري از سيستم رجيستري جهت ارائه مقاله در كنگره هاي مختلف

-       ستون آموزش سلامت قلب در روزنامه خراسان

-       طرح تدوين فيلم آموزشي براي اطلاع رساني به بيماران

-       گردآوري فيلم ها و مدارك مربوط به بيماران خاص جهت بررسي موارد جالب و با اهميت

-       برگزاري كنفرانس فصلي چند تخصصي

-       طراحي پوسترهاي علمي و آموزشي

-   همكاري با كميته پژوهشي بيمارستان جهت سازماندهي و بررسي طرح هاي تحقيقاتي و كليه امور مربوط به تحقيقات

-       ترجمه فرم هاي آموزشي لازم جهت بيماران و آموزش به آنها

-       ارائه پروپوزال هاي مختلف تحقيقاتي در زمينه جراحي قلب

-       Follow up بيماران جراحي قلب جهت پيگيري عوارض, مشكلات و ...

-       ترجمه مقالات و كتب مختلف مورد نياز

-       تهيه پمفلت هاي آموزشي جهت آموزش به بيماران, قبل و بعد از عمل

-       مشاوره روانشناسي بيماران در موارد خاص

-       تدوين و ويرايش كتاب ""به سوي جراحي قلب"" كه در اختيار بيماران قرار گرفته است.

-       همكاري در تهيه مقالات مختلف جراحان محترم براي ارائه در كنگره هاي مربوطه

-       همكاري با طرح هاي تحقيقاتي خارج اين مركز در زمينه آمارگيري و تهيه نمونه ها

-   در بخش جراحي قلب  بيمارستان رضوي مركز مارفان وجراحي آئورت نيزايجادشده است كه هدف آن اطلاع رساني به مبتلايان به سندرم مارفان مي باشد. اين بيماران اغلب بعلت پارگي آئوت در جواني جان خودرا ازدست مي دهند. برخورد جدي وبه موقع بااين بيماران از مرگ زودرس آنان جلوگيري مي كند. تيم پزشكاني كه در اين مركز فعال می باشند شامل متخصصين قلب، جراح قلب، دندانپزشك متخصص ارتودنسي، متخصص ارتوپدي، متخصص چشم و متخصص روانپزشكي مي باشد.

از ابتداي سال 1388 هم زمان با راه اندازی سيستم رجيستري، آمارهاي متعددي نیز در زمينه هاي مختلف ارائه شده است.

به منظور ايجاد فرصتي مناسب جهت ارائه آخرين تجارب و دستاوردها در زمينه جراحي هر ساله كنگره بين المللي قلب و عروق در بيمارستان رضوي برگزار مي شود.اين كنگره در مقايسه با استاندارد هاي بين المللي از سطح بسيار بالايي برخوردار است و هر ساله پذيراي جمعي از برجسته ترين جراحان ايراني و خارجي از سراسر دنيا مي باشد. در طول زمان برگزاري كنگره و پس از آن اعمال جراحي مختلفي توسط جراحان صاحب نام جهان در بيمارستان انجام مي گيرد.

بخش جراحي قلب بيمارستان رضوي از امكانات و تجهيزات درماني و رفاهي به روز و از لحاظ رعايت اصول بهداشتي از استاندارد بالايي برخوردار است. همچنين پرسنل اين بخش تحت آموزش هاي ماهانه در زمينه هاي مختلف درماني و علمي قرار مي گيرند تا در جريان اطلاعات روز پزشكي دنيا قرارگرفته, همواره از سطح كارايي بالايي برخوردار باشند. همچنين آموزش به بيماران در اين بخش به طور جدي پيگيري مي شود.

ميزان مورتاليتي كل در اين مجموعه حدود 1% است كه در مقايسه با ساير كشورها و با توجه به پرخطر بودن بيماران اين مركز, قابل توجه و ارزشمند ميباشد. 

 

تماس با ما

آدرس : مشهد-بزرگراه شهید کلانتری،بعد از پل قائم 

تلفن: 36668888-51-98+

ایمیل: Admin@razavihospital.com

تماس با ما

آدرس : مشهد-بزرگراه شهید کلانتری،بعد از پل قائم 

تلفن: 36668888-51-98+

ایمیل: Admin@razavihospital.com

کلینیک فوق تخصصی بیمارستان
 
 
 
کلینیک فوق تخصصی بیمارستان
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان فوق تخصصی رضوی می باشد. Copyright © 2006-2013