گواهینامه های ملی و بین المللی

 • استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی (ISO 22000)
  استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی (ISO 22000)

  تاریخ اخذ گواهینامه: 1391

  تاریخ اعتبار: 1394

  این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند

 • استاندارد سيستم مديريت انر‍ژي ISO50001 تمركز بر صرفه جويي انرژي
  استاندارد سيستم مديريت انر‍ژي ISO50001 تمركز بر صرفه جويي انرژي

  تاریخ اخذ گواهینامه: 1392

  تاریخ اعتبار:

  استاندارد سیستم مدیریت انر‍ژی ISO50001 تمرکز بر صرفه جویی انرژی

 • استقرار سيستم مديريت ارتباط با مشتری CRM
  استقرار سيستم مديريت ارتباط با مشتری CRM

  تاریخ اخذ گواهینامه: 1391

  تاریخ اعتبار: 1394

  مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به روش نرم افزاری اطلاق می شود که به سازمان کمک می کند به شیوه ای سازمان یافته ارتباط با مشتریانش را مدیریت کند. نمونه ساده ای از CRM ، یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به مشتریان یک سازمان است که مدیریت و کارکنان فروش یا خدمات سازمان به کمک آن می توانند نیاز های مشتریانشان را با محصولات خود تطبیق دهند، نیاز های خدماتی آنها را یادآور شوند و غیره.

 • گواهينامه درجه1عالی از سازمان اعتباربخشي ملي
  گواهينامه درجه1عالی از سازمان اعتباربخشي ملي

  تاریخ اخذ گواهینامه: 1392

  تاریخ اعتبار: 1394

  گواهینامه درجه1عالی از سازمان اعتباربخشی ملی

 • استقرار سيستم ایمنی مواد غذایی (HACCP)
  استقرار سيستم ایمنی مواد غذایی (HACCP)

  تاریخ اخذ گواهینامه: 1391

  تاریخ اعتبار: 1394

  HACCP یا HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS یعنی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و تعیین نقاط کنترل بحرانی است. این سیستم جهت شناسائی نقاطی که احتمال ورود عوامل بیماری زا به زنجیره تولید وجود دارد و نقاطی که می توان عامل بیماری زا را از زنجیره حذف کرد به کار می رود. این برنامه ها در تمامی مراحل تولید به صورت مداوم مورد ممیزی قرار می گیرد.

 • انتخاب به عنوان مدير منابع انساني برتر در كل كشور در ششمين دوره جايزه منابع انساني
  انتخاب به عنوان مدير منابع انساني برتر در كل كشور در ششمين دوره جايزه منابع انساني

  تاریخ اخذ گواهینامه: 1392

  تاریخ اعتبار:

  انتخاب به عنوان مدیر منابع انسانی برتر در کل کشور در ششمین دوره جایزه منابع انسانی

 • لوح سبز سال 90-91
  لوح سبز سال 90-91

  تاریخ اخذ گواهینامه: 1390

  تاریخ اعتبار: 1391

  بیمارستان رضوی موفق گردید در سال 91 – 90 لوح واحد خدماتی برگزیده سبز کشور در عرصه حفاظت از محیط زیست را اخذ نماید.