حسین بوسعید

حسین بوسعید
سمت: مدیر واحد فناوری اطلاعات
سوابق تحصیلی
مهندسی برنامه نویسی وب دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد

سوابق علمی
Microsoft ASP.NET, Microsoft .NET Security, Microsoft .NET Cashing & State Management, Microsoft .NET Remoting, Microsoft .NET Web Services, Microsoft .NET Debugging, Microsoft .NET Transaction Management.

سوابق کاری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2006 تاکنون)
IT Manager , برنامه نویس وب , تجزیه تحلیل سیستم ها و طراح وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (2016 تاکنون)
وب ساز – طراح داشبورد شرکت پلاستیک پایور(2004-2005)
IT Manager , طراحی صنعتی با استفاده از SolidWorks ایران خودرو (2005-2006)
طراحی صنعتی با استفاده از SolidWorks – 3D Max جزیره رویایی (2007-2010)
مدیر پروژه – تجزیه و تحلیل سیستم ها و طراح – برنامه نویس وب پارسا کد
مدیر پروژه – تجزیه و تحلیل سیستم ها و طراح – برنامه نویس وب

پروژه های وب
سامانه یکپارچه نظام اطلاعات سینا (مدیر پروژه)
نرم افزار ثبت مرگ و میر کشوری وزارت بهداشت و درمان (مدیر پروژه)
پیشتاز موتور (طراحی – برنامه نویس وب تیمی )
شرکت پاکروان خودرو (برنامه نویس وب)
ایران تنیس (طراحی – مدیرپروژه – برنامه نویسی وب )
پایا پارس (طراحی – مدیرپروژه – برنامه نویسی وب)
www.KalanFurniture.com (طراحی – برنامه نویسی وب)
www.TebKolnegar.com (طراحی – برنامه نویسی وب )