دکتر محمود محمدزاده شبستری

دکتر محمود محمدزاده شبستری
سمت: عضو هیئت مدیره
سوابق علمی
متخصص داخلی قلب و عروق
فلوشیپ بالون آنژیو پلاستی قلب و عروق محیطی

سوابق کاری
رئیس بنیاد سلامت آستان قدس رضوی
مدیر گروه داخلی قلب بیمارستان رضوی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد