مناقصه پرینتر 
«مناقصه عمومی»

بیمارستان رضوی درنظر دارد؛ تعمیرات انواع چاپگرها، مانیتورها، پرفراژ و... را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود تا از تاریخ درج آگهی لغایت 98.2.19 پس از تکمیل اسناد زیر حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98.02.25 به واحد دبیرخانه بیمارستان رضوی(جناب آقای دهقان) مراجعه نمایند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05136002092 تماس حاصل فرمایید.