نظرسنجی کارکنان

همکار ارجمند

خواهشمندم با شرکت در نظرسنجی نیم سال اول سال 98 با نظرات خود؛ در آشکار شدن نواقص و رفع آنها و نیز مشخص شدن نقاط قوت و تقویت آنها، ما را یاری فرمایید.

دکتر محسن محور                
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی


نام کاربری :   از مسئول واحد دریافت نمایید                     
رمز عبور : کد ملی           

جهت انجام نظرسنجی  اینجا  کلیلک کنید

جهت اطلاعات بیشتر با شماره داخلی 2690 تماس حاصل فرمایید.