لوح همایش صد برند ایرانی

شرکت در همایش صد برند ایرانی در مرکز همایش های صدا و سیما و اهدای تندیس به مدیریت بیمارستان رضوی

تاریخ اخذ: شهریور ماه 1393