پزشکانی که در کلینیک ها حضور ندارند و یا در روزهای مشخص حضور خواهند داشت

مراجعه کننده محترم شما می توانید پزشکانی که در کلینیک ها حضور ندارند و یا در روزهای مشخص حضور خواهند داشت را مشاهده نمایید.
 • کار درمان
  کارشناس کار درمان روزهای یک شنبه - سه شنبه - پنج شنبه در کلینیک حضور ندارند.
 • مشاور روان شناس
  مشاور روانشناس تا پایان بهمن در کلینیک حضور ندارند.
 • گفتار درمانی
  کارشناس گفتار درمانی در روزهای زوج هفته ( شنبه- دوشنبه - چهارشنبه) در کلینیک حضور ندارند.
 • کلینیک جراحی اطفال • کلینیک ریه
 • کلینیک درد
  جناب دکتر مکرم روزهای دوشنبه در کلینیک حضور ندارند.
 • کلینیک روماتولوژی
  خانم دکتر نوبخت مورخه 11/17 حضور ندارند.

 • کلینیک جراحی عروق
  آقای دکتر راوری تا پایان بهمن ماه حضور ندارند.
 • کلینیک نازایی
   مشاوره نازایی در روزهای فرد هفنه ساعت 18-15 در کلینک زنان انجام می شود.
  خانم دکتر عطاران مورخه های 11/23 و 11/24 حضور ندارند.
 • کلینیک خون و انکولوژی
  آقای دکتر میرکاظمی ( متخصص توده های استخوانی) موزخه10/28 و 10/29 در کلینیک حضور دارند.
 • کلینیک داخلی قلب و عروق • کلینیک پوست

 • کلینیک گوش و حلق و بینی
  آقاي دكتر قلعه نويي مورخه 11/23 و 11/24 در كلينيك حضور ندارند.

 • کلینیک دندانپزشکی


 • کلینیک گوارش

 • کلینیک داخلی مغز و اعصاب
  آقای دکتر صالحیار تا اطلاع ثانوی در کلینیک حضور ندارند.
  آقای دکتر حسین خواه از تاریخ 10/02 لغایت 11/14 حضور ندارند.
  آقای دکتر حکاک از 11/1 الی 11/16 در کلینک حضور ندارند.
 • کلینیک اطفال و نوزادان
  دکتر عبدالهی مورخه 11/16 حضور ندارند.
  دکتر زمانی پور مورخه 11/29 حضور ندارند.
 • کلینیک جراح عمومی
 • کلینیک چشم
  خانم دکتر حلمی 12/03 و 12/17 در کلینیک حضور ندارند.
  خانم دكتر وظيفه شناس مورخه 11/24 در كلينيك حضور ندارند. • کلینیک زنان و زایمان
  خانم دکتر آمالی  اسفند ماه در کلینیک حضور ندارند.
  آقای دکتر ترک زاده مورخه 12/07 و 12/28 در کلینک حضور ندارند.

 • کلینیک ارتوپدی
  آقای دکتر سبزواری تا اطلاع ثانوی درکلینیک حضور ندارند.
  آقاي دكتر قاضي مورخه 11/28 و 11/30 و12/3 در كلينيك حضور ندارند.

 • کلینیک غدد و دیابت

 • کلینیک جراحی قلب
  آقای دکتر بلوریان مورخه 12/7 حضور ندارند.
  آقای دکتر بلوریان از تاریخ 98/12/21 لغایت 99/1/14 حضور ندارند.
 • کلینیک ارولوژی
  آقاي دكتر شكيبي تاپايان بهمن ماه حضور ندارند
 • کلینیک نفرولوژی

  خانم دکتر ممدوحی تاریخ 11/15 در کلینیک حضور ندارند.

 • کلینیک روانپزشکی
  جناب آقای دکتر جاویدی تا اطلاع ثانوی  در کلینیک حضور ندارند
  خانم دکتر فروزش تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.

 • کلینیک جراحی مغز و اعصاب

  وقت دهی آقای دکتر خردمند بصورت حضوری از ساعت 7 صبح همان روز انجام می شود.
  آقای دکتر تاج الدینی از تاریخ 11/1 الی 11/15 در کلینیک حضور ندارند.

 • کلینیک تغذیه

  جناب آقای دکتر نعمتی بهمن ماه فقط مورخه 11/24 در کلینیک حضور دارند.