مجله مروارید

«مروارید» عنوان نشریه داخلی بیمارستان رضوی است که هر سه ماه یک بار و در قالب فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه سعی کرده ضمن اطلاع رسانی در خصوص دستاوردهای نوین حوزه بهداشت و درمان و ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه، به اخبار بیمارستان رضوی و موضوعات مهم روز فرهنگ و اجتماعی نیز گریزی بزند. از جمله مطالب شاخص این نشریه می توان به گفتگوی ویژه با یکی از اساتید برجسته جامعه پزشکی مشهد در هر شماره اشاره کرد. این گفتگو با عنوان کلی «نکوداشت» معرفی بهتر و بیشتر زحمات این اساتید بزرگوار در ارتقاء سطح سلامت و درمان شهر مشهد را در دستور کار دارد. نسخه پی دی اف این نشریه در اختیار شما است.
ردیف عنوان نام واحد در سازمان تاریخ شرح فایل مقاله
1 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ سال پنجم - شهریور ماه 96 - شماره 19 دانلود
2 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ سال پنجم - فروردین ماه 96 - شماره 18 دانلود
3 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ سال چهارم - دی ماه 95 - شماره 17 دانلود
4 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ سال چهارم - مهر ماه 95 - شماره 16 دانلود
5 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ سال چهارم - تیر ماه 95 - شماره 15 دانلود
6 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ سال چهارم - اردیبهشت ماه 95 - شماره 14 دانلود
7 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ سال سوم - دی ماه 94 - شماره 13 دانلود
8 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ سال سوم-آبان ماه 94 - شماره 12 دانلود
9 مروارید : فصلنامه داخلی بیمارستان رضوی روابط عمومی بیمارستان رضوی ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ سال سوم-خرداد ماه 94 - شماره 11 دانلود