12 پزشک

دکتر خاطره تقی زاده

دکتر خاطره تقی زاده

جراح و متخصص چشم

Areas of Focus:

 • چشم پزشک

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر حسین آریان پور

دکتر حسین آریان پور

متخصص داخلی

Areas of Focus:

 • متخصص داخلی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر محسن آقائی ‌حکاک

دکتر محسن آقائی ‌حکاک

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

Areas of Focus:

 • متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر سپیده افضل نیا

دکتر سپیده افضل نیا

فلوشیپ بیماری مادرزادی قلب

Areas of Focus:

 • متخصص قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر افسانه محمدی

دکتر افسانه محمدی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیست

Areas of Focus:

 • متخصص قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر محمد اژدری

دکتر محمد اژدری

جراح و متخصص استخوان و مفاصل

Areas of Focus:

 • متخصص ارتوپدی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر مهسا جعفریان

دکتر مهسا جعفریان

فوق تخصص قرنیه، کاتاراکت و لیزیک

Areas of Focus:

 • متخصص چشم

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر افشین هوشیار

دکتر افشین هوشیار

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

Areas of Focus:

 • متخصص داخلی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر عفت خراسانی

دکتر عفت خراسانی

فوق تخصص غدد اطفال

Areas of Focus:

 • متخصص اطفال

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر حسن راوری

دکتر حسن راوری

فوق تخصص جراحی عروق

Areas of Focus:

 • متخصص جراحی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر ویدا تقی پور

دکتر ویدا تقی پور

جراح و متخصص زنان و زایمان

Areas of Focus:

 • متخصص زنان، زایمان و نازائی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر فرزانه قاسم زاده

دکتر فرزانه قاسم زاده

فلوشیپ فوق تخصصی شبکیه و لیزر

Areas of Focus:

 • متخصص بیماری های چشم

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات