دکتر خاطره تقی زاده

دکتر خاطره تقی زاده

جراح و متخصص چشم

تخصص

چشم پزشک

اطللاعات تماس

info@razavihospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

سوابق تحصیلی
دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1384
دوره تخصص چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1390