دکتر رامین دانشور

دکتر رامین دانشور

فلوشیپ گلوکوم(چشم)

تخصص

فلوشیپ گلوکوم(چشم)

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان

-