دکتر ستاره ثاقب حسین پور

دکتر ستاره ثاقب حسین پور

فلوشیپ استرابیسم-چشم

تخصص

فلوشیپ استرابیسم-چشم

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان