دکتر محسن رجعتی حقی

دکتر محسن رجعتی حقی

متخصص گوش وحلق وبینی

تخصص

فلوشیپ اتولوژی-نورواتولوژی

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان

- -