20 مهر 1400

تقدیر مدیر عامل محترم‌ بیمارستان از…

in اخبار

by itceo

تقدیر مدیر عامل محترم‌ بیمارستان از جناب آقای دکتر برادران به پاس زحمات ایشان در…
19 مهر 1400

کارگاه potent atelet therapy in ACS

in اخبار

by itceo

کارگاه potent atelet therapy in ACS در مدرسه قلب با حضور اساتید و متخصصان برگزار…
19 مهر 1400

جشن روز جهانی کودک با حضور…

in اخبار

by itceo

جشن روز جهانی کودک با حضور مدیر عامل محترم بیمارستانو جمعی از بیماران بخش کودکان…
07 مهر 1400

پیام مدیر عامل بیمارستان رضوی به…

in اخبار

by itceo

پیام مدیر عامل بیمارستان رضوی به مناسبت 7 مهر روز جهانی قلب World heart's day…