مروری بر گاید لاین کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک2020

2 بهمن ماه - ساعت : 15:00 لغایت :18:00
برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

تازه های داروهای ضد انعقاد خوراکی غیر وابسته به ویتامین K در سال 2020

11 دی ماه 1399
ساعت 15 الی 18
برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

تقویم همایش های بیمارستان رضوی

در سال جاری

فروردین

فروردین

March-April
2020
تیر

تیر

June - July
2020
مهر

مهر

September - October
2020
دی

دی

December - January
2020 - 2021
اردیبهشت

اردیبهشت

April-may
2020
مرداد

مرداد

July-August
2020
آبان

آبان

October-November
2020
بهمن

بهمن

January-February
2021
خرداد

خرداد

May-June
2020
شهریور

شهریور

August-September
2020
آذر

آذر

November-December
2020
اسفند

اسفند

February-March
2021

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 
 36002892- 51- 98+
 36002888- 51- 98+
 36002885- 51- 98+

ایمیل:
congress@razavihospital.ir
razavihospital1@gmail.com