کلینیک زنان

کلینیک زنان و مامایی بیمارستان فوق تخصصی رضوی شامل سه اتاق پزشک، ماما و معاینه می‌باشد.

اتاق پزشک محل ویزیت بیماران مراجعه کننده به کلینیک توسط پزشک متخصص زنان و زایمان می‌باشد.

اتاق ماما محل کنترل مادران باردار و انجام مراقبتهای پره ناتال بوده که دارای تخت معاینه، سونی کیت، ساکشن و اکسیژن مرکزی و سایر تجهیزات معاینه می‌باشد.

اتاق معاینه دارای تخت ژینکولوژی، کرایو، کوتر، اکسیژن و ساکشن مرکزی، دستگاه NST وسایل مورد نیاز جهت گذاشتن IUD و انجام پاپ اسمیر بوده، محل معاینه و انجام اقدامات درمانی بیماران توسط پزشک متخصص زنان و زایمان نیز می‌باشد.

مرکز مشاوره نازایی روزهای فرد ساعت 18-15 بصورت رایگان فعال می باشد.

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر مینو نائبی

دکتر مینو نائبی

متخصص زنان و زایمان

دكتر نیلوفر نظرزاده

دكتر نیلوفر نظرزاده

متخصص زنان و زایمان

 دکتر متین عطاران خراسانی

دکتر متین عطاران خراسانی

متخصص زنان و زایمان

دكتر منصوره پاکدامن

دكتر منصوره پاکدامن

متخصص زنان و زایمان

دکتر ویدا تقی پور

دکتر ویدا تقی پور

متخصص زنان و زایمان

دکتر عاطفه حائری

دکتر عاطفه حائری

متخصص زنان و زایمان

دکتر سهیلا بخشی

دکتر سهیلا بخشی

متخصص زنان و زایمان

دکتر زینب طاهرسیما

دکتر زینب طاهرسیما

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهناز آمالی خامنه

دکتر مهناز آمالی خامنه

متخصص زنان و زایمان

دکتر پروانه محمودیان

دکتر پروانه محمودیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا توانائی

دکتر زهرا توانائی

متخصص زنان و زایمان

دکتر سوسن داورپناه

دکتر سوسن داورپناه

متخصص زنان و زایمان

دکتر بی بی مرضیه حسینی

دکتر بی بی مرضیه حسینی

متخصص زنان و زایمان

دکتر نیره خادم غائبی

دکتر نیره خادم غائبی

متخصص زنان و زایمان

دکتر زیبا زند

دکتر زیبا زند

متخصص زنان و زایمان

دکتر سکینه انبیائی

دکتر سکینه انبیائی

متخصص زنان و زایمان

دکتر انسیه ریخته گران خمسه

دکتر انسیه ریخته گران خمسه

متخصص زنان و زایمان

دکتر نفیسه برادران رفیعی

دکتر نفیسه برادران رفیعی

فلوشیپ طب مادر و جنین

دکتر مریم غفاریان امید

دکتر مریم غفاریان امید

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا تختی

دکتر زهرا تختی

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا  موهبتی

دکتر زهرا موهبتی

متخصص زنان و زایمان

دکتر پری برزگر

دکتر پری برزگر

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهدی ترک زاده

دکتر مهدی ترک زاده

متخصص زنان و زایمان

دکتر ترانه مهاجری

دکتر ترانه مهاجری

فلوشیپ اختلالات کف لگن

دکتر نوشین باباپور

دکتر نوشین باباپور

فلوشیپ انکولوژی زنان

دکتر لعیا شیرین زاده

دکتر لعیا شیرین زاده

فلوشیپ انکولوژی زنان

دکتر ملیحه حسن زاده مفرد

دکتر ملیحه حسن زاده مفرد

فلوشیپ انکولوژی زنان

دکتر سميه بلندی

دکتر سميه بلندی

فلوشیپ انکولوژی زنان

دکتر منصوره متقی

دکتر منصوره متقی

فلوشیپ انکولوژی زنان

دکتر شهره سعید

دکتر شهره سعید

فلوشیپ انکولوژی زنان

دکتر بی بی مریم مرشدی شعرباف

دکتر بی بی مریم مرشدی شعرباف

متخصص زنان و زایمان

دکتر نصرت ابراهیمی

دکتر نصرت ابراهیمی

متخصص زنان و زایمان

دکتر معصومه خوش سیماي برگرد

دکتر معصومه خوش سیماي برگرد

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم پزشکیان

دکتر مریم پزشکیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا زارع برزشی

دکتر زهرا زارع برزشی

متخصص زنان و زایمان

دکتر مینو نایبی

دکتر مینو نایبی

متخصص زنان و زایمان

دکتر منیره پورجواد

دکتر منیره پورجواد

متخصص زنان و زایمان

دکتر ملیحه بانوی

دکتر ملیحه بانوی

متخصص زنان و زایمان

دکتر منیره آهنچیان

دکتر منیره آهنچیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر طوبی موقرمقدم

دکتر طوبی موقرمقدم

متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه وحید رودسری

دکتر فاطمه وحید رودسری

متخصص زنان و زایمان

دکتر عطیه منصوری

دکتر عطیه منصوری

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا مشایخی قره قوینلو

دکتر زهرا مشایخی قره قوینلو

متخصص زنان و زایمان

دکتر فرزانه ارجمند داورانی

دکتر فرزانه ارجمند داورانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر صدیقه فغانی

دکتر صدیقه فغانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم زارع مودی

دکتر مریم زارع مودی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آمنه فیجان

دکتر آمنه فیجان

متخصص زنان و زایمان

دکتر شیوا بصیری

دکتر شیوا بصیری

متخصص زنان و زایمان

دکتر شکوفه حسینی

دکتر شکوفه حسینی

متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه آذرپرند

دکتر فاطمه آذرپرند

متخصص زنان و زایمان

دکتر الهام  معتمدی مقدم

دکتر الهام معتمدی مقدم

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهرنوش سعادتمند

دکتر مهرنوش سعادتمند

متخصص زنان و زایمان

دکتر سمانه جلالیانی

دکتر سمانه جلالیانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر سمیرا شهابی نژاد

دکتر سمیرا شهابی نژاد

متخصص زنان و زایمان

دکتر حوریه جعفر زاده اصفهانی

دکتر حوریه جعفر زاده اصفهانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر فریبا شهرکی نسب

دکتر فریبا شهرکی نسب

متخصص زنان و زایمان