کلینیک گوش، حلق و بینی

این کلینیک که مجهز به یونیت ENT از نوع Otpront می باشد . جهت انجام معاینات مختلف گوش و حلق وبینی و نیز خارج کردن اجسام خارجی آمادگی کامل دارد.