آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان رضوی جزو اولین بخشهای است که در بیمارستان از سال 1384 شروع به کار کرده است

عناوینی که تاکنون موفق به کسب انها شده است عبارتند از :

  • کسب استاندارد ACI کانادا در سطح دیاموند
  • کسب ایزوهای مختلف همچون ایزو 9001،ایزو19001،ایزو 18001
  • اولین آزمایشگاه در منطقه ی شرق کشور و هفتمین آزمایشگاه در سطح کشور که موفق به کسب لوح کیفیت از سال 91 تاکنون برای پنجمین سال متوالی شده است این لوح عالی ترین نشان استاندارد خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی در سطح کشور بوده که توسط وزارت بهداشت و ممیزی های دقیق و همه جانبه به آزمایشگاه اهدا می گردد
  • آزمایشگاه بیمارستان رضوی تنها آزمایشگاه خصوصی در بین هفت مرکز منتخب در سطح کشور می باشد که برای اجرای طرح مقاومت میکروبی Whonetبرگزیده و درحال حاضر نیز در این زمینه فعالیت می نماید
  • بانک خون آزمایشگاه به عنوان مرکز برتر در مدیریت و کنترل فرآورده های خونی و اجرای استاندارد های سازمان انتقال خون و اعتبار بخشی کانادا شناخته شده است و موفق به دریافت گواهینامه هموویژلانس شده است . 
  • آزمایشگاه بیمارستان رضوی در سال96 از سوی سازمان نظام پزشکی ، معاونت درمان ، سازمان های بیمه گر و انجمن های تخصصی آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه برتر استان شناخته شده است

بخش های مختلف این آزمایشگاه به شرح ذیل است:

بخش هماتولوژی

با توجه به فعال بودن بخش های هماتو انکولوژی ، کمورادیوتراپی وپزشکی هسته ای این بیمارستان بخش هماتولوژی آزمایشگاه از فعالترین ومجهزترین بخش های آزمایشگاهی است.

این بخش شامل سه واحد: 1 – هماتولوژی 2 انعقاد 3 الکتروفوز می باشد.

  • واحد هماتولوژی این مرکز با تکیه برحضور دستگاه های فول دیف مبتنی بر تکنولوژی فلوسایتومتری Sysmex XN1000وSysmex XT 1800i ودودستگاه Sysmex kx21 جهت Back up درسه شیفت شبانه روزی قادر به پاسخگویی می باشد وباوجود دستگاههای فوق امکان شمارش سلولی اتوماتیک درمایعات بدن وشمارش رتیکولوسیت دستگاهی می باشد.