وبینار بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار شد

وبینار بین‌المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در روز هشتم اسفندماه به میزبانی بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار شد. 

 


چاپ