برگزاری هفته نهایی مسابقات فوتسال جام شهید مدافع سلامت دکتر احمد خسروی

هفته نهایی مسابقات فوتسال داخلی بیمارستان فوق تخصصی رضوی جام شهید مدافع سلامت دکتر احمد خسروی در تاریخ هشتم اسفند ماه با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر محور در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.


چاپ