بیمارستان رضوی بعنوان نخستین بیمارستان کشور موفق به کسب گواهینامه IPD از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی شد

بیمارستان رضوی بعنوان نخستین بیمارستان کشور موفق به کسب گواهینامه IPD از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی شد
بيمارستان رضوي به عنوان نخستين بيمارستان كشور موفق به كسب گواهينامه IPD از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شد در پی ارزشیابی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و درمان، بيمارستان رضوي به عنوان نخستين بيمارستان كشور موفق به كسب گواهينامه IPD از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، این گواهینامه با تایید و امضای دکتر سیدمحمد حسین میردهقان، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی اموردرمان وزارت بهداشت به بیمارستان رضوی اعطا شده است.
تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
تعداد بازدید : 3637

نظرات:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
متن: