قرارداد پوشش بیمه ایران پس از دو سال مجددا منعقد شد

قرارداد پوشش بیمه ایران پس از دو سال مجددا منعقد شد
پیرو جلسه برگزار شده با مدیران محترم شرکت بیمه ایران؛ همکاری بیمارستان رضوی با بیمه مزبور پس از ۲ سال وقفه ایجاد شده مجدداً از مورخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸ از سر گرفته شد.
امید است این همکاری موجبات ارتقاء کیفیت و رضایتمندی بیماران پذیرش شده را فراهم گرداند.
تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
تعداد بازدید : 263

نظرات:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
متن: