چکاپ سطح III

چکاپ سطح III

کاملترین برنامه برای بررسی پایش سلامت تمام ارگانهای بدن به وسیله متخصصین بالینی و آزمایشگاهی می باشد
خلاصه ای از اقدامات چک آپ سطح III
1) یک شب اقامت در بیمارستان
2) ویزیت توسط متخصصین كلیه رشته های پزشكی
3) بررسی های کامل آزمایشگاهی خون ،ادرار و.....
4) بررسی کامل عملکرد و ساختمان سیستم تنفس
5) بررسی کامل عملکرد وساختمان قلب و میزان تنگی عروق کرونرو نوسانات فشارخون و نبض در طول 24ساعت
6) سونوگرافی رنگی شریانهای مهم بدن و سونوگرافی كامل شكم و لگن
7) بررسی كامل بینایی و شنوایی توسط پیشرفته ترین دستگاهها و زیر نظر متخصصین این رشته ها
8) بررسی دستگاه گوارش فوقانی وتحتانی
9) بررسی كامل دستگاه ادراری-تناسلی وماموگرافی(خانمها ) و پروستات (آقایان)
10) بررسی سلامت دهان و دندان
11) مشاوره تغذیه
12) مشاوره روانشناسی
13) واکسیناسیون کامل