واحد مالیامور مالی 

- ثبت کلیه عملیات مالی موسسه (اعم از محاسبه هزینه پروژه ها، خریدها، درآمدها، حقوق و مزایای کارکنان و پزشکان، بهای تمام شده، اموال، کنترل جریان نقدینگی، وصول مطالبات) بصورت روزانه در دفاتر حسابداری و بررسی و تنظیم و نگهداری حسابها 
- تهیه گزارشها، صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان و ...) و تنظیم بودجه بر اساس فعالیتها و برنامه های مصوب
- تهیه و ارائه گزارشهای تخصصی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای مالی، حسابداری ،تداركاتی و انبارداری به مدیریت جهت اتخاد تصمیمات لازم 
- پاسخگویی به بازرسان و حسابرسان موسسه و ...

شرح وظایف واحد اسناد و مدارک پزشکی
پرونده پزشکی از فرم های متنوع و ویژه ای برای مراقبت و مداوای بیماران تشکیل شده است. قبل از ترخیص بیمار و بایگانی نهایی پرونده پزشکی باید از نظرتکمیل اجزاء مورد بررسی قرار گیرد. مسئولیت تجزیه و تحلیل کمی و کیفی پرونده در جهت تکامل پرونده پزشکی بر عهده کارشناس مدارک پزشکی می باشد.
- کد گذاری بیماریها و اعمال جراحی بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10,ICD9 ) در سیستم HIS
- بررسی و تجزیه و تحلیل فرم های مدارک پزشکی 
- پیگیری و رفع نقص پرونده ها به لحاظ کیفی و کمی
- کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات
- کنترل و نظارت بر به روز کردن قیمت داروها و تجهیزات مصرفی بر اساس قیمت های ارائه شده در سایت سازمان های بیمه گر 
- ارسال پرونده های بستری و نسخ سرپایی به بیمه ها و انجام پیگیریهای مربوطه

واحد ترخیص و درآمد
بر اساس طرح خودگردانی بیمارستان تامین کلیه هزینه های بیمارستان از جمله حقوق پرسنل، پزشکان، لوازم مصرفی و ... از محل درآمد بیمارستان می باشد که این امر ضرورت توجه به مدیریت مالی و به طور خاص واحد درآمد را در بر دارد . بخش اعظمی از درآمد های هر موسسه درمانی از طریق عقد قرارداد با سازمان های بیمه ای و ارائه خدمات درمانی به افراد بیمه شده آنها تامین می گردد که ضمن کنترل و نظارت بر کل پرونده های بستری، کنترل داروهای مصرفی و اقدامات پاراکیلینیکی و محاسبه صورتحساب بیماران بر اساس پرداختی بیمه و ارسال به موقع اسناد به واحد اسناد پزشکی بعهده واحد ترخیص می باشد 
- تنظیم و محاسبه صورتحساب خدمات ارائه شده به بیماران بر اساس تعرفه های مشخص شده 
-مجوز خروج بیماران پس از تسویه حساب با بیمارستان
- ثبت و نگهداری و ارائه گزارش از کلیه اطلاعات مربوطه به درآمد های نقدی و غیر نقدی
- هماهنگ کردن واحد ترخیص و بخشها با نمایندگان بیمه

خرید و تدارکات
سرپرست و پرسنل واحد خرید و تدارکات مسئولیت خرید و تهیه کلیه مایحتاج بیمارستان را برعهده دارند که با جستجوی وسیع در بازار و شناسایی تامین کنندگان موجود ضمن مقایسه قیمت ها و کیفیت کالاها و خدمات، بهترین و با کیفیت ترین کالا و خدمات را با کمترین قیمت تهیه می کنند. خرید و تدارکات یکی از واحدهای ستادی هر سازمان یا شرکت در جهت رسیدن به اهدافش می باشد و تمامی امور مرتبط با خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام تمامی فرایندها را در بر می گیرد. واحد خرید و تدارکات با تمامی بخش های موسسه در ارتباط است و به نوعی ارتباط موسسه با فروشندگان را برقرار می سازد. هدف اصلی واحد خرید و تدارکات، تهیه به موقع کالا، تجهیزات و خدمات برای بخش های مختلف و رفع نیاز آنها به منظور دستیابی به اهداف سازمانی است. 

واحد انبار 
- کنترل لحظه ای میزان موجودی لوازم و کالاهای مورد نیاز بیمارستان
-دریافت کلیه کالاهای خریداری شده و حفظ و صیانت از موجودی ها و تحویل به موقع آنها به واحدهای درخواست کننده
- انبار گردانی در طی سال جهت تطابق موجودی واقعی (فیزیكی)و موجودی طبق سیستم 
- تهیه گزارش به مدیر مربوطه در خصوص كالاهای منقضی شده 

پذیرش کلینیک ها و صندوق
- نوبت دهی به بیماران و مراجعین کلینیک ها طبق برنامه تنظیم شده 
- صدور قبض جهت واحدهای پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، نوار عصب و عضله، واحد اورژانس، اکانت اینترنت و غیره
- دریافت وجه نقد از بیماران
- محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه

طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار یکپارچه بهای تمام شده بر مبنای فعالیت با رویکرد بهبود به TDABC در بیمارستان رضوی مشهد
سیستم هزینه‌یابی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎلیت (ABC) ازجمله راه‌هایی است که باعث شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، حرکت در جهت بهبود مداوم فرآیندها و در نهایت اثربخشی و کارایی سازمان می‌شود. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور، این سیستم نسبت به سیستم سنتی، بهای تمام شده صحیح تری را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری مدیران در اختیار آنان قرار می‌دهد. با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، نقش بهای تمام شده خدمات در تحلیل‌های مدیریتی بسیار پررنگ است و مدیران واحدهای درمانی بالاخص واحدهای درمانی خصوصی یا خودگردان، کاهش هزینه‌ها وارائه خدمات بهتر به بیماران را مورد توجه خاص قرار می دهند.
اطلاعات بیشتر ...