احیاء و فوریت های قلبی عروقی 2020

بیست ونهم بهمن ماه 1399
ساعت 9 الی 12 صبح
برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

بودزوناید و نقش آن در درمان بیماری های کبد و گوارش

پنجشنبه 16 بهمن 99
ساعت 14 الی 16
برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

تقویم همایش های بیمارستان رضوی

در سال جاری

فروردین

فروردین

March-April
2020
تیر

تیر

June - July
2020
مهر

مهر

September - October
2020
دی

دی

December - January
2020 - 2021
اردیبهشت

اردیبهشت

April-may
2020
مرداد

مرداد

July-August
2020
آبان

آبان

October-November
2020
بهمن

بهمن

January-February
2021
خرداد

خرداد

May-June
2020
شهریور

شهریور

August-September
2020
آذر

آذر

November-December
2020
اسفند

اسفند

February-March
2021

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 
 36002892- 51- 98+
 36002888- 51- 98+
 36002885- 51- 98+

ایمیل:
congress@razavihospital.ir
razavihospital1@gmail.com