دکتر احمد صفائی یزدی

دکتر احمد صفائی یزدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

تخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان