دکتر حمید اعتماد رضایی

دکتر حمید اعتماد رضایی

فلوشیپ استرئوتاکسی

تخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان