دکتر سمیرا ذبیحیان

دکتر سمیرا ذبیحیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

تخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان

متخصص جراحی  مغز و اعصاب